Bináris opciók a tét helyes megadásához


Szabvány Szabvány részdokumentum Amennyiben a közös kezelés nem felel meg - és hogy miben, arról az összehasonlítás szempontjainál lesz szó - akkor minden egyes adatfájl rekordjairól külön rendelkezhetünk, ahogy ezt a példa A program ésszerűen kezeli a kivételeket: ha adatfájlra érvényes leírást készítünk, akkor a program a szerint jár el. Fontos tudni, hogy TextLib rekordok importjához a rekordokba beépült, almezőnek nevezett szerkezeti elemek leírását is el kell készíteni.

A rekordtípus általában a nagyobb bugyor, az adatfájl pedig a kisebb. EXE választhatók. Végezetül egy példa arra, hogy egy adatfájl és egy rekordtípus neve lehet azonos is. Az első sor rekordtípust jelent, így a. CFG tetszőleges dokumentumtípus példányára vonatkozik. Most azonban újabb szemponthoz érkeztünk. A fogadó adatbázis tartalmának is meghatározó a szerepe.

1.2. Adatbázis műveletek

Az importtól a célként megjelölt viselkedést várjuk el, a kijelölt rekordokat törölje vagy módosítsa, és csak akkor vigyen be újként valamit, ha az még nincs meg a mi adatbázisunkban.

A helyes viselkedéshez a fogadó adatbázisban keresni kell az érkezővel azonos reköordo ka t, és a találat ténye továbbá az import célja együtt határozza meg a további tennivalókat. A kereséshez pedig előre kiválasztott mezőket használ a program, és azok tartalmának összehasonlítása után dönt az egyezőségről.

bináris opciók a tét helyes megadásához

Az összehasonlítás szempontjainak meghatározásánál tehát a cél az egyértelműség: mutatkozzon két rekord azonosnak, ha valóban az, és lássék különbözőnek, ami különbözik.

Nem akarhatjuk, hogy újkent bekerüljön az adatbázisunkba az, ami már ott is megvan, es persze azt sem, hogy az érkező rekord átírjon egy meglevőt, holott semmi közük egymáshoz. Mint kiderül majd, ez egy csöppet sem egyszerű feladat.

Követhetünk el hibát mindkét irányban, как можно заработать не вкладывая своих денег készítünk is. CFG-t, ami ezt bemutatja.

Наши предки пересекали их, отправившись на заре истории возводить Империю. Они пересекли межзвездные бездны в последний раз, когда Пришельцы загнали их обратно на Землю. Легенда гласит - но это лишь легенда - что мы заключили договор с Пришельцами. Они могли владеть Вселенной, раз уж так нуждались в ней, мы же удовлетворились миром, в котором родились.

A vezérlő állományban aprólékosan szabályozhatjuk, hogy mit vizsgáljon az import program, amikor két rekordot összehasonlít. Szinte tetszőleges mezőket jelölhetünk ki, azoknak a tartalmát veti egybe a program páronként az érkező és már meglévő rekordokban.

Navigációs menü

Biztonságosan elegendő ez, hiszen a TextLibben a példányok Azonosító mezője kötelező és egyedi. Minden olyan adatfájl vagy rekordtípus esetében elintézhetjük ilyen egyszerűen az azonosítást, amelyben létezik egy egyértelmű azonosító.

bináris opciók a tét helyes megadásához

Ilyen pl. Haladjunk összetettebb esetek felé, már csak azért is, mert a példányok importja ritka feladat. A következő példa rögtön az import program egy jellegzetességére is rámutat, ami sajnos gyakran adatbázis hibához vezet. CFG-ben is előforduló hibás sorral, ami a rekordok többször tárgyalt sokszorozódásához vezet Lásd a 4. A hiba kiindulópontja az a tény, hogy a földrajz rekordokban a Megnevezés mező nem egyedi, vagyis a rendszer megengedi több azonos nevű földrajzi hely bevitelét.

Nyilvánvalóan helyes 3 db "Veszprém" léte egy adatbázisban, ha az egyiknél a Típus mező üres, a másiknál "megye", a harmadiknál pedig "vármegye" értékű.

Amikor azonban egy importálandó rekordban a földrajzi név "Veszprém", akkor a program a fogadó adatbázisban három azonos nevűt fog találni, ha a fenti útmutatásnak megfelelően keres. Megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, és kétféle döntést hozhatunk: - Az érkező új a meglévők bármelyikével azonos - az összehasonlított tartalomban valóban az - válasszunk ki közülük egyet, bármelyiket.

Hiszen ha azonosak lennének, akkor nem kellene belőlük három.

EUR-Lex Access to European Union law

A két rossz választás közül a program a második mellett dönt, mert megvan az esélye annak, hogy a rekordok valóban különböznek, csak az összehasonlítás rossz. Ha belegondolunk, ez így is van.

bináris opciók a tét helyes megadásához

Javításként egészítsük ki az azonosító mezők sorát! És csak akkor keletkezik a negyedik "Veszprém", ha a Típus más. Az elmondottakból következik, de a biztonság kedvéért szögezzük le: az azonosítőként megnevezett mezők mindegyikének páronkénti egyezése feltétele két rekord azonosságának, megengedve bármelyik - de semmiképpen nem az összes - kitöltetlenségét is.

Részletezve: azonos két földrajz rekord, ha a Megnevezés és a Típus mindkettőben kitöltött és azonos, a Megnevezés mindkettőben kitöltött és azonos, a Típus viszont kitöltetlen, A harmadik változat - a Típus mindkettőben kitöltött és azonos, a Megnevezés viszont kitöltetlen - elfogadható lenne, ha a Típus indexelt mező lenne, azaz lehetne az értéke alapján keresni, a 4.

Sajnos pusztán a. CFG módosításával nem lehet megszüntetni a rekordok korábban elkezdődött sokszorozódását. Ha már van kettő, a típusában is azonos földrajz rekord, akkor az érkező harmadiknál az előbb leírttal azonos eldönthetetlen helyzet áll elő, és folytatódik sokszorozódás. Hogy ne így legyen, a.

CFG átírása előtt az adatbázist kell módosítanunk, meg kell szüntetni az azonos rekordokat. Ennek módszere a 4. Láthatjuk tehát, hogy egy mégoly jellemzőnek hitt mező sem elegendő egymagában az azonosításhoz. Találnunk kell mindenképpen kiegészítő ke t, hogy a sokszorozódás hibáját eleve kizárjuk. A TextLibben előforduló rekordok túlnyomó többségének egyszerű megtalálni az azonosítás céljára megfelelő mezőit. A kevés kivétel között legfontosabb a sokféle dokumentumtípus. Az ok egyszerű: nincs a dokumentumoknak egyetlen igazán jellemző mezője, hanem több együttesen alkot egy kifejező egységet.

  • Rendszergazda tudnivalók
  • EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
  • Значительно больше в нем было облегчения.

Így a dokumentumok bináris opciók a tét helyes megadásához a legnehezebb feladat, eddig nem használt fegyverek bevetése nélkül nem is lehetne megoldani. Ez megengedett dolog, sőt, a maximum akár négy is lehet.

Általában lassú vagy hibás terminálokon hasznos, amik nem kezelik megfelelően a kocsi visszát pl. Elnyomja a GUI hibaüzeneteket is.

Az egymást követő sorok egymással "vagy" kapcsolatban állnak, ha tehát az import program az első alapján nem talál az érkezővel azonos rekordot a fogadó adatbázisban, akkor továbblép, és megpróbál a második alapján keresgélni, és így tovább. Bármelyik feltételcsoport igaznak bizonyul, a továbbiak vizsgálata elmarad.

Nem nyilvánvaló, de logikus következtetés adódik a "vagy" kapcsolatból: ha több azonosító sort készítünk, akkor azokat nagyjából egyforma szigorú szempontrendszer alapján kell felépítenünk. Az import programot ez arra utasítja, hogy csak az előtte felsorolt mezők alapján hajtsa végre a keresést. Az így megtalált rekordokat azután természetesen a többi mező szerint is összehasonlítja az érkezővel, tehát a jel használata az azonosítás végeredményét nem befolyásolja.

Abban az esetben mégis nagyon célszerű a használata, amikor be bináris opciók a tét helyes megadásához vonni a szempontok közé olyan mezőket, amelyek bár fontosak az azonosság megítélésében, de rengeteg rekordban egyformák.

Bináris opció a jövő

Gyorsabban fut a program, ha a jel mögé írjuk az ilyeneket. A TextLib adatbázis-szerkezetének ismeretében rögtön szembetűnik valami: az első azonosító sor egyetlen jel előtti mezője, a DOK Közös adatai nem indexelt, nem lehet tehát kereséshez felhasználni. EXE program kerülő úton mégis képes egy ilyen - nem ismételhető kapcsolódó - mezőből kiindulva megtalálni az összehasonlítandókat.

EXE nem, HunMarc rekordok betöltésekor a.

1.1. Karbantartó programok

CFG fenti sora hatástalan marad. Mindegyik azonosító sorba legfeljebb 8 mezőnevet írhatunk, és azok között indexeltnek vagy kapcsolódónak is szerepelni kell. Annak híján ugyanis a TextLib képtelen lenne keresni, és akkor nem lenne mit mivel összehasonlítani. Észre is veszi a program ezt a hibát, ahogy az imént említett néhány más szabály megszegését is:!! Térjünk vissza a dokumentumok azonosításának problémájához!

Elsőként érdemes megfontolni, hogy tudunk-e a típus tagjaira - azaz mindenféle dokumentumra - egyaránt érvényes leírást készíteni. Ez semmiképpen sem végleges döntés, mert ahogy korábban már szó volt bináris opciók a tét helyes megadásához, bármikor szerkeszthetünk saját feltétel listát bármelyik adatfájlra külön is. A fenti példa egy jó mintája a közös leírásnak, ami rögtön megoldja a dokumentumtípusokon belüli bibliográfiai szint kezelését is. Bár a két sorban ugyanazok a mezőnevek olvashatók, a céljuk és a működésük eltér egymástól.

Szerkesztővita:Bináris

Amennyiben az érkező kötetnek azonos a közös adata egy fogadó adatbázisbelivel, akkor a Kötetjelzés, a Megjelenés éve, a Főcím, a Párh. Kihasználtuk a megengedett nyolc mezőnevet, ennyi alapján biztonságosan azonosítható két dokumentum, még akkor is, ha több üres mező is van a felsorolásban.

A második sorban az azonosítás vezérelemei a címek, ez a felsorolás tehát főként a közös adatokhoz és az egykötetesekhez való.

Nem csökkentjük a mezők számát, mert veszélyes lenne. Bár ezt a sort nem a többkötetesek kötetei számára terveztük, mégis meg kell felelnie azoknak is, hiszen az első azonosító sor nemleges válasza után mindenképpen a második következik a kötetek számára is. Képzeljünk el egy kötetet, amelyik az első sorban már a közös adatok vizsgálatakor nem felel meg, mert az - mármint a közös rekord - nincs benne a fogadó adatbázisban.

Az érkező rekord ugyanis felülírhatna egy sok adatában azonos, de másik közöshöz tartozó kötetet, vagy - ismét csak a sokféle adat azonosságát feltételezve - a saját közös adatának kötetévé tehetné a fogadó adatbázis valamelyik egykötetesét. A kitűzött célt, a mindenféle dokumentumtípus többféle bibliográfiai szintjéhez tartozó dokumentumának összehasonlíthatóságát a két sor együtt valósítja meg, Látszólag biztonságosabbá teszi az összehasonlítást, ha minél több mezőt használunk szempontként.

Látnunk kell azonban a hosszú felsorolásából keletkező veszélyt is. Ez pedig a különböző adatbázisok eltérő adattartalmából fakad.

Már egyetlen plusz kitöltött mező is megbuktathatja az azonosságot: pl. Bizony jó lenne a dokumentumok összehasonlításához egyetlen egyértelmű azonosítót hsználni!

Mert amelyiknek nincs, az mindenképpen új rekordnak fog bizonyulni, ha nincs több azonosító sor. Márpedig az Egészítsük bináris opciók a tét helyes megadásához Most már elegendő két ISBN nélküli dokumentum főcímének egyezősége a teljes azonossághoz, márpedig ez nagyon puha feltétel. Egyértelmű azonosító mellé ne írjunk más feltételt!

Akkor ugyanis csak az ISBN-ek létének és azonosságának kiderülte után foglalkozik a program a főcímmel. Van azonban egy mostanáig eltitkolt fontos szabály az összehasonlításban, ami felülbírálja az eddig leírtakat: egy rekord önmagával minden körülmények között azonos. Egy forrásként használt adatbázisból - lehet az a szomszéd könyvtár vagy az Országos Széchényi Könyvtár rendszeres szolgáltatása - többször is megkaphatjuk ugyanazt a rekordot, hiszen minden jelentős változtatás után újra kiküldi a szolgáltató.

Az adatbázis azonosító és a rekordazonosító együttesen egyértelműen azonosítja a rekordot, és az import program a. CFG-ben tett rendelkezéstől függetlenül az érkező rekordot azonosnak tekinti saját maga korábbi változatával.

Márpedig a HunMarc állományokban a közös-kötet kapcsolatot éppen az adatbázis azonosítóval ábrázolják, így ezek betöltésére is általában bináris opciók a tét helyes megadásához a fenti minta. Elméletileg előfordulhat, és hibához is vezet, ha egy adatszegény kötetet - pl. Ilyenkor számíthatunk a kötet megduplázódására. Tekintsük át, érdemes-e adatfájlonként külön azonosító szakaszt készíteni a. CFG-ben a sokféle dokumentumtípus számára. Egy esetben nyilvánvalóan igen.

Akkor, ha az import műveletében szűrni is akarjuk az érkező rekordokat. Mivel csak az audiovizuális dokumentumok importjához talál leírást a program a.

CFG-ben, minden mást kihagy, valóban szűrőként viselkedik tehát ez a pár sor. Egy másik lehetséges oka az adatfájlonkénti leírásnak az egyszerűsítés lehetne. Talán könnyebb áttekinthető szabályokat alkotni, ha nem akarunk annyi mindent egy csapásra megoldani.

Próbáljuk a fentről ollózott másik sort használni! Kellene legalább még egy sor, és akkor ugyanott vagyunk, mint a rekordtípus egészét szabályozó leírás készítésekor voltunk. Leszögezhetjük tehát, hogy adatfájlonként elkülönülő szabályrendszert kizárólag szűrés céljára indokolt felállítani. Foglaljuk össze az érkező és bent levő rekordok összehasonlításának lényegét!

A vizsgálat legelső mozzanata, hogy a betöltő program az érkező rekord importazonosítója alapján keres. CFG szabályrendszere akkor lép működésbe, ha ez a keresés eredménytelen marad. Bitcoin kardán algoritmus négy sorban adhatunk meg azonosító mezőket, mindegyikben nyolcat.

A program egymás után dolgozza fel a sorokat, amíg meg nem állapítja a rekordok azonosságát. Új lesz az érkező rekord, ha egyik sor alapján sem állapítható meg egyezés, vagy ha több azonos is van a fogadó adatbázisban.

Az azonosság feltétele a felsorolt mezők mindegyikének páronként egyező tartalma. Igaz az egyezés, ha a nulla értékű opciók azonos tartalommal kitöltöttek vagy ha üresek.

Az összehasonlításba bevonni kívánt rekordok keresésénél az üres mezők természetesen figyelmen kívül maradnak. Még egyszerűbben: két rekord azonos, ha egyetlen rekord két adatbázisban előforduló két változata, vagy ha az összehasonlításra kijelölt mezőinek a tartalma azonos. Az összehasonlítás szempontjainak kidolgozásában az elvi megfontolások mellett gyakorlati segítséget is kaphatunk. Jó lenne meggyőződni az azonosítás megbízhatóságáról, miközben a rekordok ezrei ömlenek be a fogadó adatbázisba, de erre sajnos nincs mód.

LOG nevű szövegállomány is fontos információkkal szolgál. Lásd a 7. Ennek a szövegállománynak a tartalmát a. CFG-be írt kiegészítéssel kibővíthetjük az összehasonlítás pontosságának könnyebb megítélése céljából. A "Hasonlo:" kezdetű bináris opciók stratégia trim az újdonság.

Felépítése az azonosító sorokkal csaknem megegyezik, a különbség, hogy kizárólag indexelt mezőket - legfeljebb nyolcat - adhatunk meg a hasonlóság felderítésének céljára.

A megadott szempontok alapján a fogadó adatbázisnak az érkezőhöz hasonló rekordjairól listát kapunk a. LOG állományban. E lista alapján dönthetünk arról, hogy enyhíteni vagy bináris opciók a tét helyes megadásához érdemes az azonosítás feltételeit.